יצירותיו של ניקולס רוריך

50
הימלאיה HIMALAYA 1937
בשורת העיט TIDINGS OF THE EAGLE 1927
מחשבה THE THOUGHT n.d. n.p.
קנצ'נג'אנגה KANCHENJUNGA
שקיעה. הר שטרובאיה MOUNT
הדרך לקאילס THE PATH TO KAILAS
הר מרו. להול MOUNT MERU LAHUL
משם From Beyond
לוחם האור Warrior Of Light
משה המנהיג Moses the Leader
צ'ינטמאני Chintamani
יו-נו גויו דיאה Jen-No guio Dja
סנטאנה Santana
לבן ושמימי White and celestial
הרוח הגדולה של ההימלאיה The great sp
טאנגלה הקדושה The Holy Tangla
משכנו של גסר
פנינת החיפוש Pearl of Searching
ברהמאפוטרא Brahmaputra
טומו- על הפסגות Tummo
אוצר ההר Treasure  of the Mountain
אנג'נטה Adjanta
הממלכה הכסופה The Silvery Realm
קונפוציוס הצדיק Comfucius the One
ספר החיים Book of Life
הר חמשת האוצרות
הקריאה The Call
ואנו לא פוחדים  Are We Do Not Fear
מדונה לאבוריס Madonna Laboris
לאו צה Lao Tse
המובילה She Who Leads
כוכב השחר Star of the Morning
43
סופיה – החכמה האלוהית. St. Sofia
(36) אם העולם 1937
(37) שירת מפל המים 1920
(38) מדונה אוריפלאמה 1932
בהאגבאן Bhagavan
פנטליימון המרפא Panteleimon the Heal
גוררים Dragging
מדברו של סרגיוס The Desert of Sergiu
הימלאיה HIMALAYA 1937

חלק גדול של רוריך מוקדש להרים, ששימשו לו מקור בלתי נדלה להשראה.עולם ההרים מהווה עבור הצייר התגלמות של תכונות הנפש הנעלות ביותר – אצילות, גבורה, שאיפה ליופי בכל צורותיו. הרי ההימלאיה הפכו לאחד הנושאים האהובים על האומן, שהקדיש להם יותר מ-600 יצירות. הם משכו את ליבו בכל שעות היממה ובכל העונות – בשקיעות הבוהקות, בשקט הלילות, בסופות שלגים עזות, ובאור השמש הזורחת. 1937 מוזיאון המזרח, מוסקבה