top of page

קידום חינוך ושיח בין תרבותי בקרב ילדים ובני נוער

בשנים האחרונות עולה מספר ילדים ובני הנוער המעורבים בתקריות אלימות, נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים ואלכוהול, עבריינות בבתי ספר ובשעות הפנאי. רבים מבני נוער אלה הם בעלי יכולות לימודיות וקוגניטיביות גבוהות נדחקים לשוליים החברתיים והלימודיים ואינם מצליחים למצות את יכולתם וכישוריהם ברמה אישית וחברתית. ילדים אלו גדלים במציאות של עוני ונזקקות, בחברה שסועה והטרוגנית שחיות בה - זו לצד זו - קבוצות אתניות מגוונות, קבוצות לאום ודת שונות. אנו חברי עמותת "אתיקת החיים בישראל" מאמינים כי בכוחם של בני נוער וילדים אלה, לצאת ממעגלי המצוקה הללו אם יינתן להם הסיוע, לפרוץ מהמעגל החברתי-כלכלי-תרבותי לחיים של בטחון אישי וחברתי, השכלה, קידמה והצלחה בחברה רב תרבותית ופלורליסטית. העמותה שלנו באה לסייע למוסדות חינוך ולהורים להפחית ולהתמודד עם התופעות הקשות, ולהרחיב מגוון האפשרויות הקיימות למיצוי ההזדמנויות והיכולות של הילדים, בני הנוער, צעירים, ברמה האישית המשפחתית והחברתית.  

כמענה לצרכי השטח, העמותה מפעילה פרויקטים ותכניות העשרה רב מערכתיים והוליסטיים, הכוללים רבדים של חינוך, אתיקה, רווחה, בריאות הגוף והנפש ותרבות הפנאי:

  • שיעורי רב תרבותיות וסדנאות במסגרות חינוכיות שונות

  • פרויקט להפחתת אלימות ותוקפנות בקרב ילדים ובי נוער

  • שיעורי אתיקה בבתי ספר, מתנ"סים וארגונים אחרים  

  •  פעילות חברתית סדנאית "הסוד לשיפור התקשורת הבין-דורית”

  • פעילות חברתית לקבוצות גדולות ומעורבות "תיבת הלב הפתוח"

  • סדנאות והרצאות לקידום ילדים ובני נוער

שיעורי רב תרבותיות במסגרות חינוכיות שונות

הסבר על השיעורים: השיעורים נועדו לעזור לילדים ונוער לגבש עמדות ולרכוש ידע ומיומנויות הנחוצים לתפקוד יעיל בחברה רב תרבותית פלורליסטית. השיעורים יתנו כלים לשיפור תקשורת עם אנשים מקבוצות שונות. הלימודים מתמקדים בהגינות, בצדק ובתרבות סובלנית ודמוקרטית. על מנת להקל על התלמידים, נשתמש בדרכי הלימוד יצירתיים. כל שיעור נלווה במצגת המסבירה על הנושא בעזרת סיפורי חיים, סיפורי חכמים, מוזיקה , הדגשת מנהגים קבוצתיים, חגים אתניים, שירים עממיים ואמנות של תרבויות שונות.

תחום זה נועד לסייע לתלמידים ללמוד לקבל את השונה והאחר ולדעת לייצר יחסי גומלין בחברה רב תרבותית ופלורליסטית. הילדים ונוער החיים במדינת ישראל, שהיא מדינה הטרוגנית שחיות בה קבוצות מגוונות, הנבחנות על בסיס אמונה דתית, לאום ושייכות אתנית מתקשים מאד לקבל משהו שלא מוכר ושונה. כדי ללמוד לקבל את האחרים השונים מאתנו, נלמד להכיר אותם. נקיים מפגש ראשוני עם דעות קדומות והיכרות עם המאפיינים של התרבות האתנית החיצונית שיסייעו להכיר את תרבותו של האחר הכרה מלאה ולהבינה הבנה מלאה. נעודד הכרה בקיומה של שונות לגיטימית בין האנשים, שונות של זהויות בעלות השקפות עולם, קודים תרבותיים, דרכי התנהגות וסיפורי חיים מגוונים. הכרה כזו יכולה, לדעתנו, לקדם הבנה בין תרבותית ולמתן את האקלים החברתי והתרבותי בו חיים הילדים ובני נוער. חינוך רב-תרבותי הוא לא רק היכרות עם תרבות האחר, אלא עיצוב סביבה המשקפת את השונות התרבותית, ובעיקר יצירת שינויים המבטאים את השוני התרבותי. המפתח לחינוך רב-תרבותי הוא העזרה הניתנת לילדים כדי שיוכל לפתח יכולת חוצה תרבויות.

שיעורי רב תרבותיות
שיעורי אתיקה

שיעורי אתיקה בבתי ספר, מתנ"סים וארגונים אחרים

כינון המרכז לקידום התרבות יבטיח, כי קיום יום התרבות לא יהיה אירוע חד פעמי.

הסבר על השיעורים: השיעורים נועדו לעזור לתלמידים להתמודד עם בעיות חברתיות ועם הקשיים הקשורים לגיל באמצעות פיתוח ערכים ותכונות מוסריות והכרת חוקי אתיקת התנהגות בחיים. כל שיעור נלווה במצגת, סיפורי חיים וסיפורי חכמים שיסייעו להסביר לדור הצעיר בצורה פשוטה ונגישה נושאים בסיסיים של התנהגות אתית כגון "מיהו האדם", " מתן כבוד לזולת", "כיצד משפיעות מילים על בני אדם", "חשיבות התפקידים של כל אחד במשפחה " ועוד.

תחום זה נועד לסייע לתלמידים ללמוד לקבל את השונה והאחר ולדעת לייצר יחסי גומלין בחברה רב תרבותית ופלורליסטית. הילדים ונוער החיים במדינת ישראל, שהיא מדינה הטרוגנית שחיות בה קבוצות מגוונות, הנבחנות על בסיס אמונה דתית, לאום ושייכות אתנית מתקשים מאד לקבל משהו שלא מוכר ושונה. כדי ללמוד לקבל את האחרים השונים מאתנו, נלמד להכיר אותם. נקיים מפגש ראשוני עם דעות קדומות והיכרות עם המאפיינים של התרבות האתנית החיצונית שיסייעו להכיר את תרבותו של האחר הכרה מלאה ולהבינה הבנה מלאה. נעודד הכרה בקיומה של שונות לגיטימית בין האנשים, שונות של זהויות בעלות השקפות עולם, קודים תרבותיים, דרכי התנהגות וסיפורי חיים מגוונים. הכרה כזו יכולה, לדעתנו, לקדם הבנה בין תרבותית ולמתן את האקלים החברתי והתרבותי בו חיים הילדים ובני נוער. חינוך רב-תרבותי הוא לא רק היכרות עם תרבות האחר, אלא עיצוב סביבה המשקפת את השונות התרבותית, ובעיקר יצירת שינויים המבטאים את השוני התרבותי. המפתח לחינוך רב-תרבותי הוא העזרה הניתנת לילדים כדי שיוכל לפתח יכולת חוצה תרבויות.

פרויקטים לעבודה עם ילדים ובני נוער

הפרויקט נועד לסייע לילדים ובני נוער ללמוד לקבל את השונה והאחר ולדעת לייצר יחסי גומלין בחברה רב תרבותית. הפרויקט מתבצע באמצעות קיום שיעורים, הרצאות וסדנאות לרב תרבותיות, פלורליזם וסובלנות.

 

בשנים האחרונות גדלה תופעת האלימות ושימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער בבתי ספר ובשעות הפנאי בישראל. אנו חברי עמותת "אתיקת החיים בישראל" באים לסייע למוסדות חינוך ולהורים להפחית ולהתמודד עם התופעה הקשה הזאת באמצעות פיתוח חשיבה חברתית, סובלנות וסבלנות וקבלת האחר והשונה ושימוש בגישת אתיקת החיים.

עבודה עם ילדים ונוער להפחתת אלימות ותוקפנות

הפרויקט נועד לסייע לילדים ובני נוער ללמוד לקבל את השונה והאחר ולדעת לייצר יחסי גומלין בחברה רב תרבותית. הפרויקט מתבצע באמצעות קיום שיעורים, הרצאות וסדנאות לרב תרבותיות, פלורליזם וסובלנות.

קידום רב תרבותיות בקרב תלמידים

אנו מזמינים ילדים והוריהם למפגשים בקבוצות גדולות וסדנאות בטבע ובמרחבים פתוחים. פעילות זו מפתחת מיומנות עבודה בצוות תוך כדי הגשת סיוע הדדי, יצירה משותפת וחינוך לפתיחות לבבית, רב תרבותיות וגישור בין הדורות. הפעילות כוללת משחקים, פעולות יצירה, סיפורי אגדות ומשלים, ניסויים מדעיים וכמובן המפגש עם הטבע.

תיבת הלב הפתוח
פרויקטים לעבודה

סדנאות והרצאות

נדבר על בעיית ההבנה בין הדור המבוגר לדור הצעיר ושיפור הקשר ביניהם. לאור התפתחות הטכנולוגיה משתנה תפיסת העולם של האדם, שמוביל לשיבושים בתקשורת בין דור הבוגרים שהתרגלו לטכנולוגיה של "דור הקודם" לבין ילדים ובני נוער שלא רואים את חייהם ללא טכנולוגיה המתפתחת כל הזמן. בעיה מרכזית נוספת, היא טשטוש הגבולות בין ההורה לילד וערעור הסמכות ההורית, אשר באה לידי ביטוי הן בבית והן במערכת החינוך. נכיר גישות וטכניקות שונות שיסייעו לשיפור הקשר בין דורי ופיתוח פתרונות יצירתיים לבעיות מסוג זה. ניתן לקיים כסדנא בין דורית בהשתתפות ילדים, הורים, סבים.

 

הסבר על הסדנא: במהלך הסדנא המבוגרים והילדים חווים מסע אל עולם הרגש ומציאות אחרת תוך השתתפות בסיפור ומגלים לעצמם דרך לרכוש כלים להתמודדות עם פחדים ולתקן תקשורת לקויה בין בני משפחה או חברים. בסדנא נשתמש בטכניקות נפלאות שלסיפורי חברות ותקשורת ביניהם, תוך הדגשת יסודות של תקשורת בונה.

הסוד לשיפור התקשורת הבין-דורית

כיום לא פעם ולא פעמיים אנו שומעים בתקשורת על מקרי אלימות ושימוש של בני נוער אלכוהול, או סמים, נשירה ממסגרות חינוך, אלימות מילולית ופיזית בסדנא נלמד טכניקות שונות שיעזרו הן לבני נוער והן להוריהם להתמודד עם בעיות הללו שנגרמות לרוב מלחץ חברתי, פיתויי וגורמים סביבתיים אחרים. למידת טכניקות ותרגילים לחיזוק הביטחון העצמי של הילד, מתן כבוד לזולת, חשיבות התפקידים של כל אחד במשפחה וחשיבה על עתיד החברה כולה ומקומו של הילד בתוכה.

 

הסבר על ההרצאה: ההרצאה מלווה בניסיון אישי ודוגמאות מחיי היומיום. נלמד להשתמש בסיפורים, אגדות, משלים וסיפורי גבורה.

איך להתמודד עם בעיות של ילדים ובני נוער

קשה מאד לקבל משהו שלא מוכר, שונה , אחר.  בטבעו של האדם לפחד ולחשוש מכל דבר שלא מוכר ולא ידוע מה לצפות ממנו זה רלוונטי בנוגע הן לתרבויות ודתות שונות והן לתפיסת  עולם שונה של החבר. כדי ללמוד לקבל האחר השונה מאתנו, נלמד להכיר אותם. מציאות הדמוגרפית והאתנית מחייבת הגדרה של זהות תרבותית שתייצג את שלל המורשות המרכיבות את מרקם החברה הישראלי.  הפלורליזם משקף את המבנה האמִתי של החברה, ואין לדכא אותו אלא לכוונו לאפיקים יצירתיים שיעשירו את ההוויה התרבותית הישראלית - שכן על ישראל להתמודד עם המציאות הדמוגרפית והחברתית שבתוכה. נעודד הכרה בקיומה של שונות לגיטימית בין האנשים, שונות של זהויות בעלות השקפות עולם, קודים ומנהגים תרבותיים, דרכי התנהגות וסיפורי חיים מגוונים. הכרה כזו יכולה, לדעתנו, לקדם הבנה בין תרבותית, למתן את האקלים החברתי, לאפשר חיי איכות ולתרום לשינוי החברה השסועה לחברה רב תרבותית פתוחה, מכבדת וסובלנית.

 

הסבר על הסדנא: הסדנא בנויה ממספר מפגשים קבוצתיים. בכל סדנא נלמד  לגלות דרכי התנהגות, קודים תרבותיים של קבוצות תרבות שונות שחיות לצדנו.  נלמד סיפורי חיים המגשרים בין תרבויות ודתות שונות .נעזור למשתתפי הסדנא לפתח תחושת אמפתיה כלפי השונה, האחר והזר ונכונות לקבל קבוצות אחרות למרות שונותן. על מנת להקל על התלמידים, נשתמש בדרכי הלימוד יצירתיים. כל שיעור נלווה במצגת המסבירה על הנושא בעזרת סיפורי חיים, סיפורי חכמים, מוזיקה, הדגשת מנהגים קבוצתיים, חגים אתניים, שירים עממיים ואמנות של תרבויות שונות.

*ניתן לקיים כסדרת סדנאות.

קבלת האחר והשונה

תחום זה מציג את עיקרי הרעיונות של המורשת הפילוסופית והחינוכית של משפחת רוריך (Roerich) בנושאי השכלה וחינוך. אנו מקווים, כי ההיכרות עם רעיונות אלה תסייע לכם למצוא פתרונות לסוגיות המורכבות בתחום של השכלה וחינוך של הדור הצעיר.

תורת אתיקת החיים אודות השכלה וחינוך

עורכת ומובילה את התחום: אסתר ריידלר.

 

נשמח לשיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות העובדים עם ילדים ובני נוער.

סדנאות והרצאות

Success! Message received.

צור קשר
אסתר ריידלר, סגנית יו"ר העמותה - 052-6556409

   כתובת מייל: livingethics@gmail.com

 ©כל הזכויות שמורות לעמותת אתיקת החיים בישראל (ע"ר), 2016

bottom of page