יצירותיו של ניקולס רוריך

50
הימלאיה HIMALAYA 1937
בשורת העיט TIDINGS OF THE EAGLE 1927
מחשבה THE THOUGHT n.d. n.p.
קנצ'נג'אנגה KANCHENJUNGA
שקיעה. הר שטרובאיה MOUNT
הדרך לקאילס THE PATH TO KAILAS
הר מרו. להול MOUNT MERU LAHUL
משם From Beyond
לוחם האור Warrior Of Light
משה המנהיג Moses the Leader
צ'ינטמאני Chintamani
יו-נו גויו דיאה Jen-No guio Dja
סנטאנה Santana
לבן ושמימי White and celestial
הרוח הגדולה של ההימלאיה The great sp
טאנגלה הקדושה The Holy Tangla
משכנו של גסר
פנינת החיפוש Pearl of Searching
ברהמאפוטרא Brahmaputra
טומו- על הפסגות Tummo
אוצר ההר Treasure  of the Mountain
אנג'נטה Adjanta
הממלכה הכסופה The Silvery Realm
קונפוציוס הצדיק Comfucius the One
ספר החיים Book of Life
הר חמשת האוצרות
הקריאה The Call
ואנו לא פוחדים  Are We Do Not Fear
מדונה לאבוריס Madonna Laboris
לאו צה Lao Tse
המובילה She Who Leads
כוכב השחר Star of the Morning
43
סופיה – החכמה האלוהית. St. Sofia
(36) אם העולם 1937
(37) שירת מפל המים 1920
(38) מדונה אוריפלאמה 1932
בהאגבאן Bhagavan
פנטליימון המרפא Panteleimon the Heal
גוררים Dragging
מדברו של סרגיוס The Desert of Sergiu
קונפוציוס הצדיק Comfucius the One

קונפוציוס (479-551 לפנה"ס), פילוסוף סיני מייסד הקונפוציוניזם – תנועה אתית-פוליטית, שרואה החינוך לפרט לערכים אתיים את הדרך לשגשוג וצמחיה של החברה כולה. תכונות עיקריות, עליהן יש לשים דגש בעבודה רוחנית זו הן: אומץ לב, יושר, חמלה וחכמה. בפיתוח תכונות אלה רואה ק. את חובתו של כל אדם לחברה בה הוא חיי. לקראת סוף חייו ק. נדד ברחבי ארצו בעגלתו, כשהוא נרדף על ידי מתנגדיו בשל צדיקותו הרבה. 1925 אוסף פרטי, ארה"ב