יצירותיו של ניקולס רוריך

50
הימלאיה HIMALAYA 1937
בשורת העיט TIDINGS OF THE EAGLE 1927
מחשבה THE THOUGHT n.d. n.p.
קנצ'נג'אנגה KANCHENJUNGA
שקיעה. הר שטרובאיה MOUNT
הדרך לקאילס THE PATH TO KAILAS
הר מרו. להול MOUNT MERU LAHUL
משם From Beyond
לוחם האור Warrior Of Light
משה המנהיג Moses the Leader
צ'ינטמאני Chintamani
יו-נו גויו דיאה Jen-No guio Dja
סנטאנה Santana
לבן ושמימי White and celestial
הרוח הגדולה של ההימלאיה The great sp
טאנגלה הקדושה The Holy Tangla
משכנו של גסר
פנינת החיפוש Pearl of Searching
ברהמאפוטרא Brahmaputra
טומו- על הפסגות Tummo
אוצר ההר Treasure  of the Mountain
אנג'נטה Adjanta
הממלכה הכסופה The Silvery Realm
קונפוציוס הצדיק Comfucius the One
ספר החיים Book of Life
הר חמשת האוצרות
הקריאה The Call
ואנו לא פוחדים  Are We Do Not Fear
מדונה לאבוריס Madonna Laboris
לאו צה Lao Tse
המובילה She Who Leads
כוכב השחר Star of the Morning
43
סופיה – החכמה האלוהית. St. Sofia
(36) אם העולם 1937
(37) שירת מפל המים 1920
(38) מדונה אוריפלאמה 1932
בהאגבאן Bhagavan
פנטליימון המרפא Panteleimon the Heal
גוררים Dragging
מדברו של סרגיוס The Desert of Sergiu
משם From Beyond

אישה טיבטית ישבת על שפת הנהר שמלתה מעוטרת בסמל שלוש הספרות – סמל נס השלום. על גשר לא יציב שמעל הנהר, נעה לעברה דמות אחרת, ידיה מושתות במחוות תפילה, וכל דמותה מקרינה כוח ושלווה. היא באה משם – משאמבלה 36-1935 מוזיאון של ניקולאס רריך, ניו יורק